dav

تعمیر رینگ های درایر ها و زباله سوزهای پتروشیمی و معادن

درایرهای افقی در پروسه تولید مواد پودری، وظیفه خشک کردن پودر در قسمتی از پروسه را برعهده دارد. براساس حجم تولید محصول سایز درایرها متفاوت بوده و در قطرها وطول های متفاوتی ساخته می شوند.

روتاری درایرها دارای سیستم محرکه چرخ دنده ای یا چرخ زنجیر برای ایجاد حرکت دورانی خود هستند. و از رینگ هایی در بخش ورودی و خروجی بدنه بعنوان نشیمنگاه استفاده می شوند. این رینگها وظیفه تحمل نیروی وزن درایر و محصول داخل آن را دارند و عرض آنها براساس این نیروها محاسبه و ساخته می شوند. درایر بوسیله این رینگ ها بر روی چهار عدد رولر با جنسی نرم تر از جنس رینگ ها قرار می گیرد که اصطلاحا به آن ها رولرهای فداشونده نیز گفته می شود.
به مرور زمان و با کار مداوم درایرها، رولرهای فداشونده تحت نیرو و حرکت دورانی خراب شده و تعویض می گردند. اما با توجه به اینکه رولرها و رینگ ها کنش متقابل دارند. رینگ ها نیز بعد از مدتی کارکرد کیفیت سطح خود را از دست می دهند ونیاز به تعمیر خواهند داشت.
در شکل بالا نمونه ای از رینگ خراب یک درایر مشاهده می شود. این رینگ بمرور زمان و بدلیل کارکرد مداوم خراب شده است. ونیاز به تعمیر دارد.

رینگ های خراب شده درایر به دو طریق قابل اصلاح هستند.
1- با استفاده از تعویض رینگ ها

2- با استفاده از ماشینکاری و سنگ زنی روکار
RS617_Rotary-Dryer-Components-Diagram-

تعویض رینگ ها بسیار پر هزینه بوده و بهتر است زمانی انجام گیرد که رینگ ها دیگر قابل اصلاح نیستند. به همین منظور اصلاح رینگ بوسیله ماشینکاری وسنگ زنی روش جایگزین کم هزینه تریست.

کارشناسان شرکت بنیان اندیش با استفاده از طرح تکنولوژی و ساخت تجهیزات و دستگاه تراش وسنگ زنی روکار و تدوین طرح تعمیر با درنظر گرفتن جوانب کار و بدون آسیب به سیستم محرکه و چرخدنده محرک و متحرک، برای اولین بار در ایران کار تعمیر رینگ ها را انجام می دهند.

dav

#درایر #تعمیر_درایر #روتاری_درایر

#dryer #rotary_dryer