header

شروع مکالمه

یکی از اعضا را انتخاب و در واتساپ گفتگو کنید

BATAS

مشاوره و فروش

BATAS

پالپر افقی (HOP)

پالپر افقی برای خمیرسازی پیوسته و نیمه پیوسته مواد حاوی سلولز نظیر خمیر های خشک شیمیائی ومکانیکی ، فرآوری انواع مختلف کاغذ وکارتن های باطله و... ناخالصی های زیاد و همچنین برای مونتاژ تجهیزات اضافی جهت جدا کردن ناخالصی های زیاد از الیاف در مخزن پالپر طراحی شده است

کاربردها

1- استفاده برای کاغذ باطله و چوب
2-مصرف انرژی پایین تر از پالپرهای افقی
3-بهره وری بالا برای جدا کردن ناخالصی های گوناگون